Zostaje ostatecznie zakończony z dniem 13.06.2020, Ci którzy mają zebrany punkty proszeni są o zwrot folderów i odbiór nagród.

„Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody”

KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

„Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody.

1.2 Organizatorem konkursu jest Fashion World ul. Rembielińskiego 15, 93 – 575 Łódź, NIP 7712624491, REGON 592269150 właściciel marki O La Voga.

1.3. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Fashion World.

1.4 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Klienci Fashion World, posiadający status przedsiębiorcy, będący właścicielami sklepów detalicznych i sklepów internetowych.

1.5. Konkurs trwa w okresie od 11.01 do 11.05 2020, w tym okresie należy zbierać punkty i przekazywać katalogi do odbioru voucherów

 

§ 2. Warunki przystąpienia do Konkursu i uzyskania voucherów

2.1. Klienci zakwalifikowani do udziału w konkursie zbierają naklejki za zakupy przyznawane na podstawie dokonanych zakupów i wystawionych faktur Vat.

2.2. Zebrane naklejki klienci wklejają do katalogu wydanego w salonie sprzedaży marki O la Voga.

2.3. Naklejki przyznawane są uczestnikom w następujący sposób– za każdy wydany 1000 zł – 1 naklejka. Punkty przyznawane są za pełne wydane tysiące złotych, tj. 1000 zł – 1 naklejka, 2000 zł – 2 naklejki, 10000 zł – 10 naklejek, itd. Naklejki przyznawane są w dniu dokonania zakupu na podstawie wystawionych faktur VAT

 

§ 3. Nagrody i warunki wydania nagród

3.1 Nagrody przysługują uczestnikom konkursu za uzbierane naklejki wklejone do katalogu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naklejki zagubione, niewklejone do wyżej omawianego katalogu.

3.2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

10 naklejek – perfumy Carolina Herrera Good Girl lub do wyboru perfumy Carolina Herrera Bad Boy

30 naklejek – zegarek Michael Kors damski lub męski do wyboru

50 naklejek – Ekspres do kawy Philips Latte Go

80 naklejek – Pobyt w hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach

100 naklejek – Voucher o wartości 5000 zł brutto na zakupy nowej kolekcji O la Voga

Voucher nie podlega wymianie na gotówkę i jest ważny 30 dni od daty wydania.

3.3. Uczestnik konkursu po uzbieraniu odpowiedniej ilości naklejek i wklejenia ich do katalogu z chwilą podjęcia decyzji o wyborze nagrody, oddaje organizatorowi katalog i zaprzestaje dalszego zbierania naklejek w tym katalogu. Jeśli chce brać ponownie udział w konkursie i zbierać kolejne naklejki, zgłasza się do Organizatora po nowy katalog.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu jego Uczestnikom na stronie www.olavoga.pl

4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i ogłoszenia ich na stronie www.olavoga.pl