REGULAMIN KONKURSU

„Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Zbieraj punkty i wygrywaj nagrody.

1.2 Organizatorem konkursu jest Fashion World Marcin Bartoszewski ul. Rembielińskiego 15, 93 – 575 Łódź, NIP 7712624491, REGON 592269150 właściciel marki OLAVOGA.

1.3 Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Fashion World.

1.4 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Klienci Fashion World, posiadający status przedsiębiorcy, będący właścicielami sklepów detalicznych i sklepów internetowych.

1.5 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie klienci marki OLAVOGA dokonujący zakupów stacjonarnie w salonie sprzedaży C.H. PTAK Hala S box 28

1.6 Konkurs trwa w okresie od 20.03 do 20.06 2022, w tym okresie należy zbierać punkty i przekazywać katalogi do odbioru voucherów. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia akcji promocyjnej przed czasem.

 

 

 

§ 2. Warunki przystąpienia do Konkursu i uzyskania voucherów

2.1 Klienci zakwalifikowani do udziału w konkursie zbierają naklejki za zakupy przyznawane na podstawie dokonanych zakupów
i wystawionych faktur Vat.

2.2  Zebrane naklejki klienci wklejają do katalogu wydanego w salonie sprzedaży marki OLAVOGA.

2.3 Naklejki przyznawane są uczestnikom w następujący sposób– za każdy wydany 1000 zł brutto – 1 naklejka. Punkty przyznawane są za pełne wydane tysiące złotych, tj. 1000 zł – 1 naklejka, 2000 zł – 2 naklejki, 10000 zł – 10 naklejek, itd. Naklejki przyznawane są w dniu dokonania zakupu na podstawie wystawionych faktur VAT

 

§ 3. Nagrody i warunki wydania nagród

3.1 Nagrody przysługują uczestnikom konkursu za uzbierane naklejki wklejone do katalogu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naklejki zagubione, niewklejone do wyżej omawianego katalogu.

3.2 W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:

15 naklejek – woda perfumowana Gucci Bloom lub do wyboru woda perfumowana Gucci – Guilty Pour Homme

30 naklejek – zestaw walizek - WITTCHEN

50 naklejek – Smartwatch – Michael Kors damski lub męski

75 naklejek – Generator pary LAURASTAR

100 naklejek – Voucher o wartości 5000 zł brutto na zakupy nowej kolekcji O la Voga

Voucher nie podlega wymianie na gotówkę i jest ważny 60 dni od daty wydania.

3.3 Uczestnik konkursu po uzbieraniu odpowiedniej ilości naklejek i wklejenia ich do katalogu z chwilą podjęcia decyzji o wyborze nagrody, oddaje organizatorowi katalog i zaprzestaje dalszego zbierania naklejek w tym katalogu. Jeśli chce brać ponownie udział w konkursie i zbierać kolejne naklejki, zgłasza się do Organizatora po nowy katalog.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu jego Uczestnikom na stronie www.olavoga.pl

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i ogłoszenia ich na stronie www.olavoga.pl