top of page

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA

INFORMACJA KONSUMENCKA

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami reklamacji, konserwacji, odpowiedzialności sprzedawcy i rozważny zakup towaru. Podstawę rozpatrywania reklamacji towaru stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dot. rękojmi za wady (art. 556 - 576)

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). Kupujący powinien przekazać towar do reklamacji do sprzedawcy, gdzie zostanie on przyjęty do rozpatrzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stosowaną przez sprzedawcę Procedurą dostępną w placówce handlowej.

 

Towar przekazywany do reklamacji powinien być suchy, czysty i bez zabrudzeń. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, kupujący może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 

Od umowy kupujący nie może odstąpić, gdy wada towaru jest nieistotna. W sprawach spornych konsument może zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumenta bądź Państwowej Inspekcji Handlowej.

SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

  • naturalne zużycie towaru,

  • uszkodzenia mechaniczne,

  • obicia, otarcia,

  • złe dopasowanie pod względem wielkościowym i tęgościowym wygodę oraz komfortu użytkowania,

  • uszkodzenia powstałe wskutek braku prawidłowej konserwacji oraz niewłaściwego użytkowania,

  • samodzielnie wykonywane naprawy. uszkodzenia spowodowane praniem towaru

ZASADY UŻYTKOWANIA OBUWIA:

Obuwie powinno być rozsznurowane podczas jego wkładania oraz ściągania,

Obuwie należy wkładać przy pomocy łyżki do butów, aby uniknąć załamania zakładek i rozerwania cholewek,

Należy unikać przemoczenia oraz przepocenia obuwia, które każdorazowo wpływa na pogorszenie się jego wyglądu i

właściwości. Nawet prawidłowo konserwowane obuwie może ulec przemoczeniu podczas deszczu lub topniejącego śniegu Przemoczenie uznaje się za uszkodzenie powstałe z winy użytkownika. Gdy dojdzie do przemoczenia obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródła ciepła,

W obuwiu bez podszewki bądź z podszewką naturalną barwioną może występować farbowanie,

Wymiana zużytych wierzchników i sznurówek jak równiez dbałość o wnętrze obuwia (wymiana wkładek) należy do

obowiązków użytkownika,

Obuwie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem np. obuwie domowe do używania w pomieszczeniach

zamkniętych czy obuwie sportowe do gry np. na boisku bądź halı.

Obcasy skórzane, składkowe w obciągu skórzanym nalezy konserwować w taki sam sposób jak wierzch obuwia.

 

SPOSÓB KONSERWACJI

Skóra jak każdy materiał naturalny może nie zachowywać identycznego koloru oraz struktury na całej powierzchni. Ewentualne różnice wynikają z niejednorodności skóry.

CHOLEWKA SKÓRA LICOWA

Zabrudzenia należy usuwać zwilżoną w czystej wodzie gąbką lub tkaniną. Oczyszczony towar pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Po całkowitym wyschnięciu należy nanieść niewielką ilość pasty lub kremu specjalnie przeznaczonych dla danego materiału i rozprowadzić po całej powierzchni. Po wyschnięciu wypolerować miękką tkaniną. Należy pamiętać, aby z ostrożnością stosować pasty samopołyskowe, które mogą uszkodzić materiał wierzchni.

CHOLEWKA-NUBUK, WELUR

Zabrudzenia należy usuwać specjalnie do tego celu przeznaczoną szczoteczką gumową bądź z mieszanym włosiem. W celu ożywienia koloru nanosić na obuwie specjalny środek koloryzujący w aerozolu zaś w celu zabezpieczenia obuwia jesienno- zimowego przed przemakaniem nanosić impregnat w aerozolu. Pod żadnym pozorem nie należy stosować past ani kremów! Plamy tłuszczowe nie są możliwe do usunięcia.

CHOLEWKA PULL-UP CRAZY HORSE (skóra o popękanej strukturze)

Zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną tkaniną lub gąbką. Po wysuszeniu w temperaturze pokojowej należy nanieść środek natłuszczający w aerozolu.

CHOLEWKA-LAKIER, MATERIAŁY SKÓROPODOBNE

Zabrudzenia należy zmyć tkaniną lub gąbką zwilżoną w wodzie wysuszyć w temperaturze pokojowej. Po wysuszeniu należy zastosować bezbarwny krem lub środki w aerozolu do skór syntetycznych.

CHOLEWKA-MATERIAŁ WŁÓKIENNICZY

Zabrudzenia należy czyścić tylko gąbką zamoczoną w roztworze łagodnych środków piorących.

OBUWIE WODOODPORNE

Obuwie z wodoodporną membraną należy czyścić przy pomocy nawilżonej szmatkı. Na dobrze wysuszoną powierzchnię, najlepiej zagrzaną nanieść środek konserwujący w aerozolu lub wosk przeznaczony do materiałów z membraną wodoodporną oraz odpowiedniego rodzaju skór Wierzchni materiał może lekko zmienić odcień, co nie stanowi wady.

PODESZWA-SKÓRA

Zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną tkaniną, a po wysuszeniu nanieść na obrzeże podeszwy obcasa bezbarwną pastę do obuwia, a następnie wypolerować. Nie należy dopuszczać do przemoczenia, które powoduje rozwarstwienie i rozklejenie podeszwy W przypadku, kiedy dojdzie do przemoczenia należy suszyć obuwie w temperaturze pokojowej. W celu zapobiegnięcia nadmiernemu ścieraniu się podeszwy należy podzelować obuwie na własny koszt.

PODESZWA KAUCZUK TERMOPLASTYCZNY Z ELEMENTAMI SKÓRZANYMI

Zabrudzenia należy przetrzeć wilgotną tkaniną Przy tego rodzaju obuwiu należy szczególnie unikać przemoczenia. Jeżeli dojdzie do przemoczenia należy suszyć obuwie w temperaturze pokojowej.

Najbezpieczniej czyścić wilgotną szmatką lub szczotką o miękkim włosiu z użyciem ciepłej wody i mydła. Unikaj silnych detergentów, które mogą wypłukać kolor lub zniekształcić fakturę materiału.
Pamiętaj, aby nie prać butów w pralce - to może spowodować odklejenie się podeszwy, osłabienie szwów lub po prostu zniszczyć materiał.

bottom of page