Regulamin loterii promocyjnej
„Zdrap i wygraj”


§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „Zdrap i wygraj”
1.2 Organizatorem konkursu jest Fashion World ul. Rembielińskiego 15, 93 – 575 Łódź, NIP 7712624491, REGON 592269150 właściciel marki O La Voga.
1.3. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Fashion World.
1.4 Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Klienci Fashion World, posiadający status przedsiębiorcy, będący właścicielami sklepów detalicznych i sklepów internetowych.
1.5. Konkurs trwa w okresie od 28.09 do 15.12 2019, w tym okresie należy odbierać zdrapki i ewentualne nagrody.

§ 2. Warunki przystąpienia do akcji „Zdrap i wygraj”

2.1. Klient otrzymuje kupon, zwany dalej zdrapką po dokonaniu zakupu w salonie sprzedaży hurtowej marki O la Voga, jak i dokonując transakcji internetowej.
2.2 Po wręczeniu zdrapki należy zdrapać warstwę ścieralną na zdrapce loteryjnej i sprawdzić wynik gry,  w przypadku wygrania nagrody koniecznie zachować oryginał zdrapki loteryjnej oraz oryginał dowodu zakupu promocyjnego.
2.4 W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne zdrapki loteryjne. Zdrapki podrobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez uczestnika w sposób przewidziany regulaminem, nie uprawniają do udziału w loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w regulaminie


§ 3. Nagrody
3.1 Zdrapki loteryjne biorące udział w promocji określane jako nagrody to:
5%zniżki – stanowiące rabat 5% od zakupów
10% zniżki – stanowiące rabat 10% od zakupów
Bon 200 zł – voucher upoważniający do zniżki w wysokości 200 zł
Bon 500 – voucher upoważniający do zniżki w wysokości 500 zł
60 sekund na darmowe zakupy – nagroda ta umożliwia dokonania zakupów w czasie 60 sekund. Czas 60 sekund mierzony jest od momentu włączenia stopera przez organizatora loterii. Czas na dokonanie zakupów to czas od momentu włączenia stopera, w tym czasie klient ma możliwość wyboru towaru i doniesienia go do kasy w sklepie. Towar musi być położony na ladzie sklepowej, a zakupów dokonać może jedna osoba. Nagroda 60 sekund na darmowe zakupy to równowartość maksymalnie kwoty 2500 zł netto i wartość dokonanych zakupów nie może przekraczać tej kwoty. Klientowi dokonującemu wyboru towaru przysługuje prawo zakupu maksymalnie 4 rzeczy z jednego modelu odzieży.

§ 4. Postanowienia końcowe
4.1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Konkursu jego Uczestnikom na stronie www.olavoga.pl
4.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i ogłoszenia ich na stronie www.olavoga.pl

4.3 Promocje nie łączą się ze sobą.